Domovská stránka

Domovská stránka

Pokud chce dnes podnik dlouhodobě obsát v silné konkurenci musí, mimo svého výrobního programu, také věnovat pozornost plnění svých povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Ať už prostřednictvím systému EMS podle ISO 14001 nebo samostatným plněním stanovených požadavků.

Průvodce podnikovou ekologií Vám může tuto cestu výrazně usnadnit.

S Průvodcem získáte:

 • Interaktivního on-line průvodce problematikou
 • Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
 • Snadné sestavení individuálních registrů právních požadavků
 • Modul pro rychlé vyhodnocení souladu s legislativou
 • Sestavení vlastní příručky pro vzdělávání Vašich pracovníků
 • Měsíční INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
 • Filtrování povinností podle Vašich činností
 • Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
 • EKOaudit pro vlastní environmentální přezkoumání podniku
 • Vzory provozní dokumentace (provozní řády, havarijní plány, identifikační listy odpadů, písemná pravidla a bezpečnostní karty chem. přípravků ...)
S Průvodcem můžete výrazně snížit svoje náklady:
 • na sledování legislativních změn a jejich aplikace do podnikové praxe
 • nepotřebujete žádný další právní systém - všechny předpisy máte on-line k dispozici
 • na externím i interním vzděláváním pracovníků - možnost samostudia či jednoduché tvorby vzdělávacích manuálů
 • výrazně snížíte časovou náročnost při vytváření, udržování a hodnocení právních požadavků
 • na rychlém vytváření provozní dokumentace podle vzorů a příkladů
 • snadné ale přesto detailní provedení ekologického auditu bez externí strany
 • pozitivní hodnocení při systémových auditech

Podrobné informace o Průvodci podnikovou ekologií naleznete v jednotlivých položkách menu.

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory