Hodnocení souladu s požadavky

Domovská stránka / Hodnocení souladu s požadavky

Součástí modulu Sestavení vlastní publikace / vlastního registru je i aplikace pro provedení hodnocení souladu se zjištěnými právními požadavky.

Z pracného procesu pravidelného hodnocení se tak stává rychlá a snadná záležitost. 

Norma ISO 14001 v bodě 4.5.2 požaduje, aby organizace na základě svého závazku být v souladu s požadavky právních předpisů stanovila, zavedla a udržovala postup pro pravidelné hodnocení tohoto souladu.

Na základě sestaveného individuálního Registru právních požadavků je vytvořena sestava pro provedení procesu hodnocení souladu s právními požadavky. U jednotlivých požadavků pak jednoduše volíte stav shody, popřípadě můžete doplnit svůj kometář.

Ukázka z procesu Hodnocení souladu:

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory