INFOservis podnikové ekologie

Domovská stránka / INFOservis podnikové ekologie

INFOservis podnikové ekologie představuje aktivní informační službu v oblasti sledování změn právních předpisů a jejich dopadů do povinností firem v oblasti podnikové ekologii.

Měsíčník INFOservis vychází vždy na začátku měsíce a přináší přehled změn za uplynulý měsíc. Obsahuje 3 základní části:

  1. Přehled změn v povinnostech
    Výpis povinností, které se ve sledovaném období změnili s poznámkami o obsahu změn. Členění povinností je identické s publikacemi Průvodce podnikovou ekologií / Povinnosti firem v podnikové ekologii.
  2. Změny právních předpisů
    Legislativní změny z oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí s odkazy na znění předpisů a informacemi o platnosti a návaznosti předpisů.
  3. Vybrané aktuality a články
    Odborné články a akuality z informačního portálu ENVI GROUP.

Uživatelům Průvodce podnikovou ekologií je INFOservis pravidelně zasílán na registrační email. Uživatel má tak zajištěno pravidelné spolehlivé informování o změnách legislativy a jejich dopadech do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory