Obsah průvodce, ukázky

Domovská stránka / Obsah průvodce, ukázky

Při tvorbě aplikace Průvodce podnikovou ekologií bylo naším cílem zvolit jednoduchou a přehlednou strukturu, která by umožňovala rychlou orientaci a snadné používání.

Struktura Průvodce podnikovou ekologií:

Sestavení vlastní příručky / registru právních požadavků

Výběrové dotazníky pro filtrování povinností podle rozsahu činností pro vytvoření individuálních přehledů právních požadavků. Výstupem jsou aktivní individuální seznamy povinností (může plně sloužit jako registr právních požadavků pro EMS), vybrané články s komentáři povinností a další výstupy.

Hodnocení souladu

Po provedení výběru právních požadavků můžete v modulu hodnocení souladu provést vyhodnocení shody s právními požadavky.

Základní příručka: Povinnosti firem v podnikové ekologii

Hlavní část upravující problematiku podnikové ekologie v členění podle v jednotlivých oblastí:

 • část A - Chemické látky a přípravky,
 • část B - Odpady,
 • část C - Ochrana a využití vod,
 • část D - Ochrana ovzduší,
 • část E - Integrovaná prevence a registr znečištění,
 • část F - Obaly,
 • část G - Ekologická újma.
Každá oblast je rozdělena na kapitoly:
 • Úvod: Mimo úvodního slova jsou v kapitole uvedeny základní i prováděcí předpisy k dané problematice s aktivními odkazy na aktuální plné znění.
 • Základní pojmy: Vybrané nejdůležitější pojmy a jejich vysvětlení. Význam některých pojmů je pro pochopení souvislostí zásadní, věnujte tedy prosím pojmům trochu pozornosti.
 • Obecné povinnosti: Tato kapitola řeší obecné povinnosti stanovené bez bližšího určení dotčených subjektů nebo obecně platné informace.
 • Přehled povinností: Tabulkový přehled všech popisovaných povinností. Obsahuje odkaz na článek s komentářem a dále odkazy na právní úpravu. Přehled slouží pro rychlou orientaci v jednotlivých povinnostech.
 • Jednotlivé povinností s výkladem: Základní část publikace - rozbor jednotlivých povinností s vysvětlujícícm komentářem, aktivní odkazy na právní úpravu v platném znění.
 • Přílohy: základní přílohy. Další související přílohy a dokumenty jsou uvedeny v příslušné sekci v e-Doplňcích.

EKOaudit

Tabulková aplikace (MS Excel) pro posouzení firmy z hlediska úrovně plnění povinností v ochraně životního prostředí. S tímto produktem si snadno provedete sami podrobný ekologický audit Vaší firmy bez nutnosti hlubších znalostí problematiky podnikové ekologie. EKOaudit doplňuje průvodní zpráva.

Vzory a příklady ke stažení

Provozní řády, havarijní plány, plány správné zemědělské praxe, bezpečnostní karty pro chemické látky a přípravy, grafické symboly, POH a další užitečné dokumenty.

INFOservis

INFOservis podnikové ekologie představuje aktivní službu v oblasti sledování změn právních předpisů a jejich dopadů do povinností firem v oblasti podnikové ekologii.

Měsíčník INFOservis vychází vždy na začátku měsíce a přináší přehled změn za uplynulý měsíc. Obsahuje 3 základní části:

 1. Přehled změn v povinnostech
  Výpis povinností, které se ve sledovaném období změnili s poznámkami o obsahu změn. Členění povinností je identické s publikacemi Průvodce podnikovou ekologií / Povinnosti firem v podnikové ekologii.
 2. Změny právních předpisů
  Legislativní změny z oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí s odkazy na znění předpisů a informacemi o platnosti a návaznosti předpisů.
 3. Vybrané aktuality a články
  Odborné články a akuality z informačního portálu ENVI GROUP.

Uživatelům Průvodce podnikovou ekologií je INFOservis pravidelně zasílán na registrační email. Uživatel má tak zajištěno pravidelné spolehlivé informování o změnách v oblasti podnikové ekologie.

Celkový přehled povinností

Aktivní tabulkové přehledy povinností stanovené právními předpisy v oblasti podnikové ekologie s odkazy na plné znění § zákona upravující danou povinnost, prováděcí předpisy a na články s komentáři.

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory