Časopis Odpady 1/2009

Domovská stránka / Recenze v tisku / Časopis Odpady 1/2009

NOVÁ KNIHA: Povinnosti firem v podnikové ekologii

Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie. Každé firmy, podnikatele nebo odpovědného pracovníka se však některé povinnosti týkají.

Publikace "Povinnosti firem v podnikové ekologii" pomůže každému zjistit, které povinnosti se jeho firmy týkají, a zároveň nabídne základní řešení. Kniha zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence a obaly. V publikaci je pro každou oblast přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na konkrétní firmu, a další informace

Například v kapitole "Nakládání s odpady" je zařazen přehled platných právních norem (včetně prováděcích předpisů), definic a základních pojmů. V tabulce je uveden přehled základních povinností s přesným odkazem na paragraf zákona či vyhlášky, který tuto povinnost upravuje. Tyto povinnosti jsou dále rozvedeny podrobněji, včetně vysvětlujícího komentáře (například podrobný návod, jak zařazovat odpady podle Katalogu odpadů, nebo zařazování do kategorie nebezpečný). Takto okomentováno, včetně definice a odkazu na právní normu, je 36 základních povinností v oblasti odpadového hospodářství. Následuje dotazník, který umožňuje rychlý výběr povinností, které se vztahují na firmu podle rozsahu nakládání s odpady, opět jsou zařazeny odkazy na konkrétní komentáře a vysvětlení. Publikace obsahuje také kompletní Katalog odpadů a seznam nebezpečných vlastností odpadů včetně značení.

Na publikaci navazuje internetový doplněk - Průvodce podnikovou ekologií (eBook), který představuje aktivní a vysoce efektivní řešení problematiky environmentální legislativy v oblasti právních požadavků. Průvodce je koncipován tak, že uživatel může využívat aktivní přehledy povinností, podrobné články s jednotlivými komentovanými povinnostmi, nebo využít efektivní způsob a prostřednictvím výběrových dotazníků si na základě rozsahu vlastních činností vyfiltrovat a sestavit pouze ty povinnosti, které se ho přímo týkají. eBook zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie (chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, obaly) a umožňuje revoluční a jednoduché sestavení vlastní publikace nebo vlastního registru podle konkrétních činností a potřeb. Kombinace tištěné publikace s internetovou aplikací je vysoce efektivní a užitečnou pomůckou pro každého podnikového ekologa, který chce mít přehled o všem, co se týká jeho povinností.

Povinnosti firem v podnikové ekologii, Ing. Zdeněk Fildán, vydalo nakladatelství ENVI GROUP, 2008, doporučená cena tištěné publikace 350 Kč. Publikaci lze objednat na http://www.envigroup.cz/

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory