Časopis Odpady 3/2009

Domovská stránka / Recenze v tisku / Časopis Odpady 3/2009

NOVÁ KNIHA: Příručka EMS podle ISO 14 001

Praktická příručka pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001.

Zavádíte systém EMS a potřebujete získat přehled o požadavcích normy a jejich naplnění v praxi? Nebo máte již systém zaveden a potřebujete vhodného pomocníka při udržování systému? Příručka EMS nakladatelství ENVI GROUP je praktickým průvodcem pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu.

Publikace vznikla s cílem přinést firmám, které mají zaveden nebo se teprve chystají zavést systém environmentálního managementu, metodickou a informační podporu. Je koncipována jako základní průvodce problematikou EMS s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení. Uvádí potřebnou dokumentaci, požadavky na záznamy, nejčastější nedostatky v praxi, environmentální indikátory, registr právních požadavků a další informace. Ve stručnosti jsou zmíněny i základní informace o ostatních systémech managementu: systém jakosti podle ISO 9001 a oblast bezpečnosti práce podle OHSAS 18 001 a jejich možná integrace se systémem EMS.

V publikaci naleznete základní termíny a normy, informace o struktuře systémových norem a požadavcích na systém EMS. Vedle přehledu environmentální legislativy jsou zde uvedeny environmentální indikátory (ukazatele) z oblasti odpadů, vody, ovzduší, vibrací a energií.

Nechybí kapitoly o integraci jednotlivých systémů managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, připojena je i srovnávací tabulka požadavků jednotlivých systémů řízení. Publikaci uzavírá kapitola o auditování systému a registr právních požadavků pro oblasti chemických látek a přípravků na pracovištích, odpadů, ochrany a využití vod, ochrany ovzduší, integrované prevence a obalů. Cena publikace je 300 Kč / rok.

K dispozici je i internetová varianta pod názvem Průvodce EMS podle ISO 14001. V této elektronické verzi je výše uvedená základní publikace doplněna o další podpůrné produkty a informace. Jedním z nich je EKOaudit - produkt pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností. Dále je zde stručný přehled povinností, kde jsou jednotlivé povinnosti z podnikové ekologie doplněny o aktivní odkazy na plné znění předpisů. V části Vzory a příklady jsou zařazeny provozní řády, havarijní plány, bezpečnostní karty, grafické symboly pro tvorbu dokumentace a další. Cena internetové verze je 1500 Kč/rok.

Publikaci lze objednat na www.envigroup.cz

Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory