Registr právních požadavků

Domovská stránka / Registr právních požadavků

V rámci modulu Sestavení vlastní publikace / vlastního registru máte možnost si snadno a efektivně vytvořit svůj individuální Registr právních požadavků.

Tento registr pak můžete výborně využít v systému EMS nebo jen pro zjištění konkrétních povinností, které se na Vaši firmu vztahují.

Každá firma potřebuje jednoznačně identifikovat jednotlivé požadavky právních předpisů, které se vztahují na její činnost.  

Také norma ISO 14001 v bodě 4.3.2 požaduje, aby organizace vytvořila, zavedla a udržovala proces k identifikování a poskytování přístupu k příslušným zákonným požadavkům, které se na organizaci vztahují a které souvisejí s identifikovanými environmentálními aspekty.

S Průvodcem podnikovou ekologií máte tenhle proces efektivně zajištěn. Pomocí výběrových dotazníků se vyfiltrují právní požadavky, které se týkají přímo Vaší činnosti. Vznikne tak stále aktuální Váš individuální Registr právních požadavků.

V modulu Sestavení vlastní publikace / vlastního registru máte možnost vytvořit v podstatě dva druhy zobrazení výsledků:

  • prvním je přehledná aktivní tabulka právních povinností (individuální registr právních požadavků), která obsahuje odkaz na článek s komentářem, popis vlastní povinnosti a odkazy na aktuální § právního předpisu, který danou povinnost upravuje,
  • druhým typem výstupu je výpis plných článků komentovaných povinností. Tato možnost vytváří kompletní elektronickou publikaci, která obsahuje rozbor pouze těch povinností, které se Vašeho podniku týkají. Tuto "Vaší" publikaci můžete výborně využít například při vzdělávání pracovníků.
Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory