Používání modulu Registr právních požadavků

Domovská stránka / Registr právních požadavků / Používání modulu Registr právních požadavků

Používání modulu

Vstupy - vyplnění výběrového dotazníku

Otázky jsou rozděleny do bloků podle jednotlivých oblastí podnikové ekologie. Abyste si vytvořili kompletní publikaci nebo registr, musíte projít dotazníky všech oblastí. Pokud ovšem potřebujete řešit pouze některé oblasti podnikové ekologie, můžete ostatní oblasti vynechat. Pokud jsou pro určení odpovědi potřebné podrobnější informace, jsou v otázce uvedeny odkazy na detailnější úpravu.

Výstupy - vlastní příručka a registr právních požadavků

Po zodpovězení otázek všech částí nebo jen některých (podle toho, zda-li chcete kompletní registr/publikaci řešící komplexně podnikovou ekologii nebo potřebujete jen dílčí oblasti) jsou vygenerovány příslušné tabulky a články. Dokud v dotazníku své odpovědi nezměníte, budou Vaše odpovědi trvale uloženy.

Vlastní publikaci můžete využívat ve dvou základních zobrazeních:

  1. Tabulka povinností (registr právních požadavků); přehled obsahuje odkaz na článek s komentářem, popis vlastní povinnosti a odkazy na právní předpisy, které danou povinnost upravují.
  2. Kompletní články - výpis plných článků kometovaných povinností. Tato možnost vytváří komletní individuální elektronickou publikaci, která obsahuje rozbor pouze těch povinností, které se Vašeho podniku týkají. Tuto variantu doplňuje možnost zobrazení pouze nadpisů článků pro rychlejší orientaci.

Výběr těchto výstupů si můžete kdykoliv měnit a přepínat mezi nimi. Tyto výstupy pak můžete s výhodou používat pro vlastní potřebu a přenášet do Vaší dokumentace.

Ukázky z modulu Sestavení registru požadavků.
Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory