Část A: Chemické látky a přípravky - seznam dokumentů

Domovská stránka / Vzorová dokumentace / Část A: Chemické látky a přípravky - seznam dokumentů

Seznam vzorové dokumentace 

 • Protokol o nezařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií (protokol o posouzení objektu/zařízení z hlediska rizika závažné havárie)
 • Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
 • Postup při vzniku mimořádné situace (únik, výbuch, požár, nežádoucí reakci chemických látek apod.)
 • Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
 • Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s extrémně hořlavými látkami a přípravky (acetylén, PB)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s vysoce hořlavými látkami a přípravky (organická rozpouštědla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (lepidla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými látkami a přípravky (tvrdokov)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (barvy)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci se zdraví škodlivými látkami a přípravky (tvrdidla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými a zdraví škodlivými látkami a přípravky (laky)
 • Bezpečnostní karty (písemná pravidla podle zákona č. 258/2000 Sb.):
  • Aceton
  • Acetylen
  • Chemopren
  • Fosforečnan sodný
  • Fridex
  • Hydroxid sodný
  • Iso-propanol
  • Kyslík
  • Loctite-270
  • Loctite-420
  • Loctite-454
  • Loctite-480
  • Mazací tuk
  • Motorová nafta
  • Motorový benzin
  • Olej hydraulicky
  • Olej hydraulický Vitam FF46
  • Olej hydraulický Vitam GF32
  • Olej hydraulický Vitam GF46
  • Oleje motorový, převodový, hydraulicky
  • Propan-butan
  • Ředidlo c6000
  • Ředidlo s6006
  • Savo
  • Siřičitan sodný
  • Styrén
  • Technicky benzin
  • Topný olej
Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory